ჰომეროსი – ქება მერვე. ღმერთების ბჭობა. შეწყვეტილი ბრძოლა

მიწას ეფინა ყვითელპეპლოსიანი, როს კრებად უხმო ღმერთებს ზევსმა ელვისმტყორცნელმა; მრავალბორცივან ოლიმპოს მთის მწვერვალზე, მჯდომი ბრძანებდა სიტყვას, ყველა ღმერთი უსმენდა ჩუმად:

Read more

დარიგება

თუ როგორ უნდა წაიყვანოს მასწავლებელმა სწავლა ანბანში და პირველ საკითხავს წიგნში ვსთქვათ მრავალგვარი დაბრკოლება დაიძლევა და სოფელში გაიხსნა სასწავლებელი; ყმაწვილები

Read more

დეკანოზ ვოსტორგოვის პროექტი

I სამინისტრო სკოლები ჩვენში არსებობს აგერ ოცი და ათი წელიწადი მეტია. ხოლო სამრევლო სკოლების სიცოცხლე ჩვენში დაიწყო თხუთმეტი წლის წინად.

Read more

დღევანდელი კვერცხი ხვალინდელი ქათამი

(ვუძღვნი ამერ-იმერ თავად-აზნაურობასა) იყო დრო, როდესაც ქართველი თავისს ცხოვრებაში მისდევდა ანდაზას: დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელს ქათამსაო. ეს ის დრო გახლავთ,

Read more

ენა და კილო

მოგეხსენებათ, რომ ყოველს ერს აქვს მთავარი ენა, რომელიც საერთო საუნჯეს შეადგენს ამ ერის ყველა ნაწილისათვის და იწოდება მისს დედა-ენად, და

Read more

ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი

I ერეკლე მეფეს ომი ჰქონდა ჭარის ლეკებთან და ძლიერ დაამარცხა. გამარჯვების შემდეგ თავისი ჯარით უკან გამობრუნდა მეფე, ორმოცდაათი წლის ვაჟკაცი,

Read more

ერთი ეპიზოდი სემინარიის ცხოვრებიდან

ამ ოცი წლის წინად, როდესაც მე თბილისის სასულიერო სასწავლებლის უფროსის ადგილი მეჭირა, მოხდა რევიზია სასულიერო სასწავლებლისა კერსკის მიერ, რომელიც გამოგზავნილი

Read more

ერთი მუჭა წიგნი,ათი მუჭა სუსელობა

ანუ უ. მდივანოვის ანბანი თუმცა მდივანოვის ანბანი არსებობს აგერ თოთხმეტ-თხუთმეტი წელიწადია, მაგრამ მისი წაკითხვა და გაცნობა მხოლოდ ეხლა მოვახერხე. იქნებ

Read more

ერთი ნაკლი ქართული წიგნების გამომცემლობისა

ბ-ნი ბარნოვი თავისს საყურადღებო წერილში, რომელი დაიბეჭდა რამდენიმე დღის წინად “სახალხო გაზეთში”, სრულიად არ შეეხო წიგნების გამომცემლობის ერთ მხრეს, რომელსაც

Read more

ეროვნული სენი და წამალი

Нет оброзованния без возможно полного знания своего родного языка как орудия мысли Неверов. ამას წინად “ცნობის ფურცელი” შეეხო ქართულის ენის

Read more
Page 1 of 17712345...102030...Last »