აკაკი წერეთელი – გამზრდელი

ნამდვილი ამბავი ვუძღვნი ჩემს პედაგოგებს I მთის მწვერვალზე, ცის მახლობლად, მერცხლის ბუდედ რაღაც მოჩანს; თვალთ ისარი, შენატყორცნი, ვერ არჩევს მის

Read more

ვახტანგ ჭელიძე – ივანე მაჩაბელი

ჯოხისცხენიანი მხედარი ხედავ, ამ სიბერეში რა დაუდგრომელი ხასიათი დაიჭირა! მეფე ლირი. თოვს. ბარდნის. მსხვილი ფანტელები ზანტად ეცემიან თეთრად გადაპენტილ ეზოს.

Read more

ილია ჭავჭავაძე – განდეგილი

ლეგენდა (ვუძღვნი ოლღა ჭავჭავაძისას) I სადაც დიდებულს მთასა მყინვარსა ორბნი, არწივნი ვერ შეჰხებიან, სად წვიმა-თოვლნი, ყინულად ქმნილნი, მზისგან აროდეს არა

Read more

ილია ჭავჭავაძე – ილიას წერილი ი. მეუნარგიასადმი

საყვარელო ძმაო იონავ, შენი წერილი მივიღე და ვწუხვარ რომ ვერაფერს სანუგეშოს ვერ მოგწერ. აი საქმე რაშია: ჩვენ ყოველს გასასესხს ვგზავნით

Read more

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – გოგჩა

გოგჩა, ტბა ვრცელი, ხმოვანებით ზღვისა მბაძავი, ოდესმე ზვირთთა აღქაფებით ჰღელავს მრისხანედ; ზოგჯერ, ვით ბროლი გულ-უბრყვილო, წმინდა, უძრავი, თვის შორის ჰხატავს

Read more

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – გუთნის დედა

მშვიდობით, ხოდაბუნო, მშვენიერო და კარგო, ამას იქით ვეღარ გხნავ, ასე უნდა დაგკარგო, ცხენი დამზანტებია დრო მრავალ-გამოვლილი, გდია თავ ჩამოგდებით ჩუთის

Read more

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – გული წამართვი

გული წამართვი ცნობითურთ, მითხარ, ნაცვალი მომე რა? ვეღარ გავძელი უშენოდ, გაყრისა სევდა მომერა. დამწვი და წყალი არ მომეც — დამწვარსა

Read more

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – დიდმარხვაში

მარხულნო, მანამ ცხონდებით, ნეტა, ქარებით რათ კვდებით! ლობიო ღვინით დაარჩეთ, თორემ აქავე წაწყმდებით!

Read more

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – დუგა

1 სოფლის მიმნდობთა ბოლო აქვთ შხამად, ლხინი, შექცევა თვალისა წამად. 2 არა ერთხელ სიჭაბუკე დაუთრთვილავს სიბერესა. არა ერთხელ ბედის დილა

Read more

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – ედემს რგულსა

ედემს რგულსა საროს მაშორვა ბედმან, აროდეს ნუგეშს მცა მასთან დაზმითა. მიმუხთლა სოფელმან რისხვითა მხედმან, აწ ხმეული მშთარ-ვარ სურვილის-სმითა. ლალ-ბროლსა შერევნია

Read more
Page 1 of 21912345...102030...Last »